WŁOSY
zobacz produkty
CIAŁO
zobacz produkty
TWARZ
zobacz produkty

Dotacje unijne

Dotacje Unijne

Marion Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacji procesowej do zarządzania dokumentami on-line opartej o technologię blockchain

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

foto

Marion Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Laboratorium w zakresie testowania i przygotowywania do masowej produkcji masek o właściwościach biobójczych”.

foto

Dotacja na kapitał obrotowy dla Marion Sp. z o.o.
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-22-0422/20-00

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczął się w dniu 2020-08-01, a skończył się w dniu 2020-08-31.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 134 194,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

foto

Marion Kosmetyki Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Budowa i wyposażenie nowej, innowacyjnej fabryki kosmetyków do pielęgnacji włosów wraz z centrum laboratoryjnym w Gdyni, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1,  Działanie 1.2 – Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.02.00-00-227/09-00
Termin realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.07.2014

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

foto